СВЕТЪТ ОКОЛО ТЕБ Е ОГЛЕДАЛО НА ТОВА, КОЕТО СИ

Седял един старец пред портите на някакъв град. Към него се приближил чужденец и попитал: “Никога не съм идвал в този град. Какви са хората, които живеят тук?” Старецът му отговорил с въпрос: “Какви бяха жителите на града, от който идваш?” Човекът отговорил: “Себични и зли. Тъкмо затова го напуснах.” […]

Read More

Тайната да си свободен и щастлив

Ето историята на едно дете, което пита баща си каква е тайната да си щастлив. Тогава бащата казва на сина си да го последва; излизат от къщи, бащата – яхнал старото магаренце, а синът – пеш. И селяните се възмущават: – Ама че лош баща, как кара сина си да […]

Read More

ИЗЖИВЕЙ МИГА

Всеки ден е един живот. Всеки миг е един живот. И никакъв опит не е полезен, ако не бъде внимателно изживян в настоящето. Съсредоточаване на вниманието. Влагай себе си във всяко нещо, което вършиш. Бдителността да живееш “тук и сега” разрешава много физически и емоционални проблеми. Да бъдем внимателни в […]

Read More