ИЗЖИВЕЙ МИГА

Всеки ден е един живот. Всеки миг е един живот. И никакъв опит не е полезен, ако не бъде внимателно изживян в настоящето. Съсредоточаване на вниманието. Влагай себе си във всяко нещо, което вършиш. Бдителността да живееш “тук и сега” разрешава много физически и емоционални проблеми. Да бъдем внимателни в […]

Read More