АКО ИСКАМЕ ЖИВОТ, НЕКА ДАВАМЕ ЖИВОТ

Не съм религиозна. В общовалидния смисъл на религия. Но съм вярваща. Вярвам в силата, която ни следва, когато сме хора. Вярвам в любовта, която даваме. Вярвам, че когато искаш да направиш нещо трябва да действаш. Това е.  “Нека третираме другите със същото желание и състрадание, с което искаме и нас […]

Read More