ВЗЕМЕТЕ РЕШЕНИЕ ДА ДАВАТЕ / Далай Лама

Когато срещнете някого, вие можете мълчаливо да му изпратите благословение, да му пожелаете щастие, радост и повече смях. Този вид мълчаливо дарение притежава огромна сила. Едно от полезните неща, които научих в детството си, и на които уча и другите, това е никога да не влизам в нечий дом с […]

Read More